Citykids BV

City Kids

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige ) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving binnen het verpleegkundig kinderdagverblijf en het Kinderdag centrum. Ook thuis biedt Citykids ondersteuning in de vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding ( PPG) en Thuiszorg aan kinderen met een verpleegkundige zorgvraag.

Begeleid en Beschermd Wonen voor jong volwassenen wordt in Rotterdam geboden in De Pastorie.

CityKids gaat in Spijkenisse in de Rein Lander Hoeve ook 24 uurs zorg bieden aan kinderen met een intensieve verpleegkundige zorg vraag, hier kan tevens in de terminale fase aan kind en gezin zorg geboden worden.

Stichting vrienden van Citykids  heeft het doel financieel en materieel te ondersteunen van (zorg) activiteiten en vergroten van ontwikkel mogelijkheden voor de kinderen van CityKids. Het gaat hierbij niet om exploitatiedoeleinden op te vangen maar alleen  om het ondersteunen en initiëren van extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte)activiteiten en het aanvragen van ontwikkelingsgericht materiaal, dat niet vanuit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kan worden.

Deze kinderen met intensieve zorgvragen hebben op allerlei gebied extra steun en begeleiding nodig. Niet alleen tijdens de dagopvang en dagelijkse behandeling maar ook daarbuiten. Ouders en hun omgeving zullen altijd paraat en extra alert moeten zijn om de veiligheid en ontwikkeling van het kind te kunnen waarborgen. Dat is echt een hele intensieve verantwoordelijkheid waar de medewerkers van CityKids het gezin graag in ondersteunen.

Stichting Vrienden van CityKids wil meer activiteiten en projecten initiëren en stimuleren die het individuele kind de mogelijkheid biedt om zich optimaal te ontwikkelen. Zij wil dit graag samen doen met ouders, stichtingen en andere organisaties, die zich zeer betrokken voelen bij deze kwetsbare doelgroep kinderen.

De visie van de medewerkers van CityKids om bijzondere kinderen de aandacht en ruimte te geven om zich te ontwikkelen en volop mee te doen, ondersteunt de Vrienden Stichting daarom van harte!